Visionen


”Fortæl mig noget, og jeg vil glemme det,

vis mig en ting, og jeg husker det måske.

Giv mig en oplevelse, og jeg glemmer det aldrig”

Søren Kierkegaard.

Visionen bag

Hensigten med sanseoplevelserne er at bryde med den ofte intellektualiserede form for læring. Dette gør vi ved at give medarbejdere og mennesker generelt en altomfattende multisensorisk totaloplevelse af forskningens resultater. Med udspring deri kan en efterfølgende motiverende læringsproces opstå, hvor det enkelte menneske ud fra egen erfaring vil få en oplevelsesbaseret følelsmæssig tilgang til teoriens budskab.