Time Out LabKENDER DU DET?Deadline nærmer sig. Du tvinger dig selv til at arbejde hurtigere, men effektiviteten er tydeligt dalende ?Dine øjne er trætte og du kæmper med at holde koncentrationen mens du henter endnu en kop kaffe i håb om du bliver mere vågen ?


Du forsøger at holde styr på vigtige informationer, men dine tanker flyver igen og igen mod andre steder ?

 


 

               TRÆN DIN PAUSE NU !!!!

 

Fra barnsben bliver vi trænet til at være aktive, tænke rationelt, yde og performe. Til gengæld får vi kun begrænset af træning i det modsatte – at slippe det, vi er i gang med, vende opmærksomheden indad og lytte til os selv og vores krop. Og det har store personlige og økonomiske konsekvenser – både for os selv, vores medmennesker og samfundet.  


Alt for sjældent bruger vi vores pauser til at skrue aktivitetsniveauet ned og mærke os selv


Når vi holder pause i gængs forstand, sætter vi ofte bare gang i nye aktiviteter: Vi spiser og drikker, snakker med kollegaer, ordner personlige gøremål, ryger, går på toilettet mv., hvilket selvfølgeligt også skal til. 

Men en tilbagetrukket pause uden aktivitet, hvor vi spænder af og bevidst øger vores nærvær, er noget helt andet.

Nyeste forskning viser, at daglige pauser, hvor den i gangværende tankestrøm slippes, kroppen afspændes og opmærksomheden vendes indad uden vi falder i søvn har afgørende positive virkninger for os:

·                Vi reducerer og forebygger stress og fremmer kreativitet

·                Vi øger vores koncentrationsevne og bliver mere nærværende

·                Vi udfører vores pligter og arbejdsopgaver bedre

·                Vi får større overskud og bliver mindre irritable på os selv og vores

           medmennesker

·                Vi styrker vores immunforsvar og bliver mindre syge
Dette synes attraktivt for både mennesker, virksomheder og samfund

                                                           men hvor skal den virkningsfulde pause holdes ?

                                                                  og hvordan kan den blive en integreret del af hverdagen? Hos EmotionLab vil vi gerne gøre noget konkret ved de mange udfordringer med stress, vi står over for i dag. Derfor har vi ud fra østlige filosofier og vestlig videnskab designet forskellige mulige pauser, der kan integreres nu og her i hverdagen. 


TRÆN din pause MED EMOTIONLAB