Hvorfor Time out 

For at give den enkelte medarbejder en kropslig og mental afstresningsmulighed i enerum uden forudgående intellektualisering. De fleste kender allerede til stressproblematikkerne rent intellektuelt og ved, at tilstanden på sigt er skadelig for helbredet, men de fleste, der er i farezonen for at udvikle stress, overhører som oftest deres krops signaler og tager sig paradoksalt nok ikke tid til at handle på forebyggende eller reducerende tiltag.

Time Outs er udviklet til at bryde med den ofte intellektualiserede fremstilling af, hvordan stress bekæmpes eller undgås og i stedet give en oplevelsesbaseret forståelse af forskningens resultater. Derfor præsenteres Time Out-rummet som et opmuntrende personaleplejende tiltag, der giver en afslappende oplevelse af nyskabende og underholdende værdi. Time out er et lettilgængeligt rum, der hverken kræver tidsbestilling eller planlægning, men som kan benyttes her og nu, når det synes passende og nødvendigt i den enkeltes arbejdsrytme.

Hensigten er at give medarbejdere en god og anderledes oplevelse, der samtidig er medvirkende til at skrue tempoet ned og afstresse. Medarbejderen får dermed først en kropslig oplevelse af forskningens resultater, og derefter kan boksens gavnlige virkning formidles i et foredrag/oplæg.

 

 
 
 
EmotionLab